Καλωσορίσατε στο

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, καθοδήγησης και παρέμβασης σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος καθώς και προς τις οικογένειές τους.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
cyprus republic logo
TΚΕΑΑ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Τον γενικό έλεγχο και εποπτεία έχει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ).

Το Κέντρο ΑΚΤΙδΑ επιδιώκει να προάγει μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος απολαμβάνουν ίσα διακαιώματα και έχουν την απαραίτητη στήριξη απο την πολιτεία και το κράτος πρόνοιας της χώρας.

01

Στηρίζει την οικογένεια και τη συνεργασία με τους θεραπευτές.

02

Στηρίζει τις οικογένειες και το υποστηρικτικό περιβάλλον του παιδιού για να μπορέσουν έτσι να διαχειριστούν τις δυσκολίες που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες δεξιότητες και γνώσεις γύρω από τα θέματα του Αυτιστικού Φάσματος.

03

Στηρίζει το παιδί να αναπτύξει κοινωνικές και άλλες δεξιότητες με στόχο την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωσή του στο σχολικό πλαίσιο και στην κοινωνία.

Η αναγκαιότητα της
έγκαιρης παρέμβασης

Έρευνες έχουν δείξει πως η έγκαιρη παιδική παρέμβαση που αρχίζει όσο το δυνατό νωρίτερα και παρέχεται σε συστηματική βάση στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού και της οικογένειας έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Κοινωνικές δεξιότητες

Παιδιά τα οποία λαμβάνουν έγκαιρη και εξειδικευμένη παρέμβαση, στα αρχικά αναπτυξιακά στάδια, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Συνολική ανάπτυξη

Η συνολική ανάπτυξη ενός παιδιού μπορεί να βελτιωθεί με την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση.

Έγκαιρη παρέμβαση

Συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη σε τομείς όπως η λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία, η αυτοεξυπηρέτηση, η αυτονομία, η ένταξη σε κοινωνικά σύνολα και στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Σχέσεις με άλλα άτομα

Είναι ωφέλιμες στις μετέπειτα σχέσεις του παιδιού με ΔΑΦ με άλλα άτομα αλλά και με τους ίδιους τους γονείς και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους.

Λίγα λόγια για το κέντρο

Το Έργο ΑΚΤΙδΑ είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, καθοδήγησης και παρέμβασης σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) προσχολικής ηλικίας καθώς και προς τις οικογένειές τους. Η ουσιαστική και άμεση στήριξη στις οικογένειες στα πρώιμα στάδια, αμέσως μετά τη διάγνωση, αναμένεται να παρέχει όλα τα εφόδια στις οικογένειες μέσω της κατάλληλης καθοδήγησης, εκπαίδευσης και ψυχολογικής στήριξης, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν.

Όραμα

Υιοθετώντας την ιδέα μιας υγιούς κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις οικουμενικές αξίες του ανθρώπου, της ισότητας και αλληλεγγύης που εδράζεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, όραμα του Κέντρου είναι να καταστεί το σημείο αναφοράς για τις οικογένειες που το παιδί ή τα παιδιά τους έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κέντρο επιδιώκει να προάγει μια κοινωνία στην οποία τα μέλη της τα οποία βιώνουν τη συγκεκριμένη αναπηρία, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και έχουν την απαραίτητη στήριξη από την πολιτεία και το κράτος πρόνοιας της χώρας μας.

Αποστολή

To Κέντρο μας, εργάζεται με τα άτομα και τις οικογένειες, εντοπίζει τις ανάγκες και παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέμβασης και στήριξης. Επιπρόσθετα, στηρίζουμε τις οικογένειες και το υποστηρικτικό περιβάλλον του παιδιού για να μπορέσουν έτσι να διαχειριστούν τις δυσκολίες που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες δεξιότητες και γνώσεις γύρω από τα θέματα του Αυτιστικού Φάσματος.

Η Ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες ειδικούς Ψυχολόγους, πτυχιούχους Κοινωνικών Επιστημών (περιλαμβανομένων Κοινωνικών Λειτουργών) και Ειδικούς Εκπαιδευτικούς με διαφορετικές ειδικότητες. Η ομάδα μας, μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις, εποπτεία και στήριξη, ενημερώνεται και εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο σε καινούριες μεθόδους και παρεμβάσεις γύρω από τα θέματα του Αυτιστικού Φάσματος.

Εποπτική Αρχή

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Τον γενικό έλεγχο και εποπτεία, έχει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
cyprus republic logo
TΚΕΑΑ

Ο Ανάδοχος Φορέας εκτέλεσης της Σύμβασης είναι οι Οργανισμοί:

CODECA — Center for Social Cohesion Development and Care
Social Element Center for Social & Human Development
Κλινική Ομιλίας και Λόγου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου