Υπηρεσίες

Τηλ/ 22 276 560

Διαδικασία ένταξης εξυπηρετούμενων στο Κέντρο ΑΚΤΙδΑ

Για να μπορέσει κάποιος να λάβει Υπηρεσίες από το Κέντρο, θα πρέπει να έχει επίσημη σαφή διάγνωση ότι το παιδί τους έχει διαγνωσθεί με ΔΑΦ ή έχει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ΔΑΦ από εγκεκριμένο Παιδοψυχίατρο ή Παιδονευρολόγο του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γονείς ή κηδεμόνες παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με ΔΑΦ από 0 μέχρι 5 ετών.
Σε φροντιστές ή λειτουργούς υγείας σε περίπτωση που το παιδί διαμένει σε οποιαδήποτε κλειστή δομή.
Στα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ ηλικίας μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επιστημονική Διακρατική Συνεργασία

Για σκοπούς περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών το Κέντρο συνεργάζεται με το Maccabi Child Development Center του Ισραήλ.

Το εν λόγω κέντρο φημίζεται για την μεγάλη εμπειρία και γνώση που έχει με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού. Η συνεργασία μας αφορά θέματα εποπτείας, ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας.